erp voor kmo

begint met eerlijke informatie

Wat is ERP? Wat ben ik ermee? Wat kost het?
Hoe pak ik het aan? Waarop moet ik letten?
Cloud of niet? Hoe kan ik selecteren?

Geef uw ideeën de ruimte. 

Goede ideeën, en een sterke visie zijn onontbeerlijk. Om vooruit te gaan om het verschil te maken. Ze zetten zaken in beweging en liggen aan de basis van verandering en vooruitgang. De dynamiek die hiervoor nodig is vraagt om een performante flexibele oprganisatie. En hiervoor hebt u meer nodig dan goede mensen. U zoekt een modern ERP systeem dat uw bedrijfsprocessen optimaal ondersteunt en u accuraat informeert.  Strategische kennis is goud waard en efficiëntieverhoging zorgt voor rendabiliteit. Zuurstof die uw bedrijf nodig heeft voor verdere groei.

Geef vleugels aan uw ambitie

ERP voor KMO is paswerk. Immers ieder bedrijf heeft zijn eigenheid en vraagt om een bedrijfseigen oplossing. Voeg daar nog de specificiteit van een KMO-bedrijf bij en je hebt het gegeven dat een goede KMO-ERP-oplossing het resultaat is van een nauwgezette analyse door een ERP-KMO-expert, een goede afstemming van wat kan, wat moet en wat mogelijk is, een goed uitgewerkt bedrijfseigen implementatieproject, een aangepaste opleiding en begeleiding en degelijke follow-up. Paswerk dus. Met de bedoeling van de best mogelijke oplossing te bieden.


Uw werk is onze zorg, uw tevredenheid is ons doel.

In een goed georganiseerd en op groei gericht bedrijf is men niet tevreden met 'business as usual'. Machines worden vervangen door snellere en betere, mensen worden bijgeschoold, procedures worden vebeterd, enz.. De grote inspanningen die op het operationele niveau gedaan worden wat betreft optimalisatie hebben noodzakelijk hun verlengstuk in een doeltreffend en modern ERP-ssyteem. Permanente bijsturing veronderstelt adequate kennis. Kennis die uit data gepuurd wordt. Hierdoor wordt zichtbaar wat anders aan de aandacht ontsnapt. Rendabiteitsbewaking is meer dan kosteneffectief produceren. Het goed geëntegreerd beheer van aan- en verkoopprijzen is minstens even belangrijk. Gekoppeld aan een strategisch voorraadbeheer en een dynamische planning. ... Geef uw ambitie de vleugels van een modern ERP-systeem.

Niet veel is goed, maar goed is veel.

KMO's zijn anders. Anders dan grote bedrijven en multinationals. Bij KMO's liggen de eisen anders en zit de organisatie anders in elkaar. Flexibiliteit staat voorop. Rushorders worden vaak niet uit de weg gegaan. Net daarom nebben KMO's baat bij een ERP systeem op maat van hun KMO-zijn.

Geen overgedimentioneerd systeem dat als stroef ervaren wordt en een duur en star keurslijf vormt.

Verneem meer over een echte KMO-gerichte ERP-oplossing.

Ervoor zorgen dat alles op wieltjes loopt: yes we can!

Uiteraard verwacht u dat goed opgebouwde offertes op tijd vertrekken, dat deze dynamisch en zorgzaam opgevolgd worden, en dat vanuit die offertes klantorders kunnen worden gemaakt. Voor zover nodig worden van hieruit werkbonnen, productiebonnen, picklisten enz. gegenereerd. Het afwerken van een stap brengt mee dat de volgende geïnitieerd wordt. Waar nodig worden aankooporders gemaakt. Mocht het wenselijk zijn dan kunnen hieraan voorafgaand prijsvragen worden uitgestuurd. Natuurlijk blijven al deze stappen goed aan elkaar gelinkt hetgeen voor het toewijzen van de op order gemaakte of bestelde producten onontbeerlijk is. Maar u verwacht uiteraard meer. U wilt ook dat in deze 'flow' al de specifieke afhandelingen die in uw bedrijf moeten gebeuren goed ondersteund en gestuurd worden. Zoals het printen van speciale documenten, het drukken van specifieke etiketten en dat deze 'zijtakken' heel flexibel kunnen ingeschakeld en gestuurd worden vanuit eigen vragen ... Terecht verwacht u dat de gegevens uit de job- en tijdregistratie de planning bijsturen en dat daar waar knelpunten voorzien worden tijdig zal aangegeven worden. U hebt een aantal terechte verwachtingen, wij hebben de expertise en de oplossing. Let's talk.

Wat specifiek is voor uw bedrijf en voor uw branche moet optimaal ondersteund worden.

ERP voor KMO helpt u om aangepast aan uw branche en aan uw bedrijfsorganisatie de beste oplossing te vinden. neem contact op: info@erpvoorkmo.com<

auteur: . 2016
marbes bvba, Kortrijk info@erpvoorkmo.com
ERP audit en advies voor KMO‘s-->